Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 isim имя  ad
 isim имя  isim
 isim имя  nam
 isim имя  ünCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla.  Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного
 Barış uğruna olduğu zaman yaşamanın, savaşmanın, çalışmanın değeri vardır.  Во имя мира стоит жить, бороться, работать.
 ...ve bu amaç uğruna, savaşta da emekte de, eşi görülmemiş büyük bir kahramanlık gösterdi.  И во имя этой цели совершил он свой небывало великий ратный и трудовой подвиг.
 Depremden sonra şehri yeniden inşa etmek amacıyla işçiler durup dinlenmeden çalıştılar.  Во имя того чтобы отстроить город после землетрясения, они работали не покладая рук.
 Arkadaşının hayatını kurtarmak amacıyla kendi kanını verdi.  Он дал свою кровь во имя того, чтобы спасти жизнь товарища.
 Adını, en iyi sporcular arasında anmaya başladılar.  Его имя стали упоминать в ряду лучших спортсменов.
 Аnneleri, kavgacıları ayrı odalara götürür ve bütün bir saat, yahut iki saat, birlikte oynamalarına müsaade etmezdi. Bir saat içerisinde bütün bir altmış dakika. İki saat içerisindeyse daha da fazla.  Мама разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла имя играть вместе. А в одном часе целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.
 Müdüre iletilmek üzere bir dilekçe verdi.  Он подал заявление на имя директора.
 Grigoryev'in adına bir aydır bir tek mektup dahi gelmedi  На имя Григорьева за месяц не пришло ни одного письма.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr