Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 zarf сразу  hemen
 zarf сразу  derhal
 zarf сразу  birden
 zarf сразу  defatenCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Kadınlar, birbirlerini görür görmez ağlamaya başladılar  Женщины, как увидели друг дружку, так сразу заплакали
 Uzun süredir görüşmemiştik, şaşılacak şey, birbirimizi hemen tanıdık   Мы очень давно не виделись, но, как ни странно, сразу узнали друг друга
 О kapıyı açtığı gibi, Tanya onu gördü ve çıktı.  Лишь только он открыл дверь, Таня сразу увидела его и вышла.
 Yatağa yatar yatmaz hemen uyuyakaldı.  Лишь только он лёг в постель, как сразу заснул
 Nereden mektup alırsa alsın, Petro, hemen cevap yazardı.  Откуда бы ни получил Пётр письмо, он сразу отвечал на него.
 Yeni teknik araçların yardımıyla, müşavere katılımcılarının konuşmalarını anında birçok dile çevirmek mümkün.  С помощью новых технических средств выступления участников совещания можно переводить сразу на несколько языков.
 Bana geziye gitmeyi teklif etliler, ben de hemen kabul ettim.  Мне предложили поехать на экскурсию, и я сразу же согласился.
 Kapı açılıyor ve bfz hemen sokakla beliriyoruz.  Дверь открывается, и мы сразу же оказываемся на улице.
 Yazlığa gelir gelmez çocuklar ormana gittiler.  Как только они приехали на дачу, мальчики сразу же отправились в лес.
 Ondan rica eıtim, o da hemen her şeyi yapıp bitirdi.  Я его попросил, и он сразу же все сделал
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr