Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 birinci первый     
 birincisi  во-первых     
 birinci olmak  занимать/занять первое место    где? на чём? 
 birinci olmak  выигрывать/выиграть    что? где? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Sporcu gereğinden fazla çalıştı, bu nedenle yarışmalarda birinci oldu.  Спортсмен усиленно тренировался, благодаря чему он занял первое место на соревнованиях.
 Futbolcularımız bütün takımlarla başarılı bir şekilde oynadılar ve neticede birinci oldular.  Наши футбо листы успешно сыграли со всеми командами и в итоге заняли первое место.
 Sözlüğün birinci baskısının dağıtılıp bitmesinden dolayı yayınevi ikincinin dağıtımına hazırlanıyor.  В связи с тем что первое издание словаря уже разошлось, издательство готовит выпуск второго
 Mişa, yarışmalarda birinci geldi, inanılır şey değil.  Миша-то, надо же, первым пришёл на соревнованиях.
 Yazarlıklarına dayanarak, fizikçiler yüz birinci elementin adını Mendelevyum koydular.  По праву авторов, физики назвали сто первый элемент менделевием.
 Duyduğuma göre.yarışmada birinci olmuşsun.  По слухам, ты занял первое место в соревновании.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr