Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 gene снова     
 gene опять     
 genede  всё же     
 genede  однако     Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Çocukların ormana yalnız başına gitmelerine izin vermiyorlardı, ama onlar gene de toplanıp gittiler.  Ребятам не разрешали идти в лес одним, но всё же они собрались и пошли.
 Parmaklarını yukarıdan aşağıya sallıyor kötü bir özensizlikle. Bakınız, ben gene de kötü bir armonikaçı değilmişim.  Кидает пальцы сверху вниз С небрежностью лихой. Смотрите, дескать, гармонист я всё же не плохой.
 Pavel çok da güzel konuştu, ama gene de ben Saşa'yı daha çok beğendim  Как бы красиво ни говорил Павел, мне всё же больше нравился Саша.
 Çok çalışmasına rağmen gene de sonuçları henüz pek iyi değil.  Хотя он и много работает, всё же результаты у него пока не очень хорошие.
 О kadar da uğraştı, ama gene de işleri kızkardeşininki gibi iyi olmadı.  Сколько она ни старалась, всё же у неё не получалось так хорошо, как у её сестры.
 Varsın bu şehir doğum yeri olmasın, gene de o çok sevdi.  Пусть этот город был для него неродным, всё же он очень любил его
 Buranın gürültülü olmasına rağmen gene de kendi adını duydu  Несмотря на то, что здесь было шумно, он всё же услышал своё им
 ... ve gene de,büyük başarılara rağmen, tam bir memnuniyet duymuyoruz.  И всё же, несмотря на большие достижения, мы не испытываем полного удовлетворения.
 Bir şey olmadığı halde gene de vaktinde geliyor.  Что бы ни случилось, она всё равно придёт вовремя.
 Siz ne derseniz deyin, o gene de o kadar ahmak değil.  Как хотите, а он всё-таки не глуп.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr