Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 hayvan животное   yabani veya evcil  
 hayvan зверь   yabani  
 hayvan скот     
 hayvan скотина   inek, koyun vs.hk.  
 büyük baş hayvan  крупный рогатый скот     
 evcil hayvan  домашнее животное     
 hayvan hastanesi  ветеринарная больница     
 küçük baş hayvan  мелкий рогатый скот     
 yırtıcı hayvan  хищное животное     
 yırtıcı hayvan  хищник     Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Otlar ezilmişti, buradan, belli ki, az önce vahşi bir hayvan geçmişti.  Трава была примята, здесь, как видно, только что прошёл зверь.
 Konferansta, bütün ülkelerin topraklarındaki az rastlanan hayvan türlerinin avlanmasını yasaklama teklifleri dile getirildi.  На конференции высказывались предложения запретить охоту на редких животных на территории какой бы то ни было страны.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr