Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 ilgili имеющий связь     
 ilgili связанный    с чем? 
 ilgili относящийся    к чему? 
 ilgili касающийся   ilgisi olan чего? 
 ilgili соответствующий   gerekli  
 ilgili заинтересованный   çıkarı olan  
 ilgili makamlar  соответствующие органы     
 Örnek Cümleler
 bununla ilgili olarak в связи с этим
 bu ne ile ilgili? с чем это связано?Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Aralarındaki sözüm ona anlaşmazlıkla ilgili sözleri yalanladı.  Он опроверг слухи о будто бы существующих разногласиях между ними.
 Hazırlık komitesi maka-mına, içinde jübile organizasyonuyla ilgili teklif ve fikirler beyan edilen yüzlerce mektup geldi.  В адрес подготовительного комитета поступили сотни писем, в которых были высказаны конкретные предложения и идеи по проведению юбилея.
 Diğer şehirlerden gelen misafirlerimizden, hemşehrilerimizle ilgili güzel sözler duymak hoş.  Нам приятно слышать от гостей из других городов добрые слова в адрес наших земляков.
 Rafta kitaplar, daha ziyade ziraatla ilgili broşürler vardı  На полке стояли книги, в большинстве брошюры по сельскому хозяйству.
 Komisyon, ülkelerin bilim ve teknik alanındaki işbirliğiyle ilgili sorunları müzakere etti.  Комиссия обсудила вопросы, связанные с сотрудничеством стран в области науки и техники.
 Ülkemizde, umumi ortaöğretime geçişle ilgili sorun, esas itibariyle çözülmüştür.  В нашей стране в основном решена задача перехода ко всеобщему среднему образованию.
 Derslerin başlamasıyla ilgili sorun prensipte çözülmüştü, ama her şey hazırlanmamıştı.  Вопрос о начале занятий был в принципе решён, но не всё было подготовлено.
 Yeni hedefler, çalışma şekil ve yönteminin mükemmelleştirilmesini gerektiriyor. Bundan yola çıkarak toplantıda, verilen her işin sorumluluğunun artırılmasıyla ilgili sorunları gözden geçirdik.  Новые задачи требуют совершенствования форм и методов работы. Исходя из этого на собрании рассматривались вопросы, связанные с повышением ответственности каждого за порученное дело.
 Bu sorunlar o kadar da önemli değildi, uzayın araştırılmasıyla ilgili uluslararası ortaklığın geliştirilmesi yolunda büyük bir adım atılmış olması daha önemliydi.  Как бы ни были важны эти проблемы, ещё значительнее то, что сделан крупный шаг по пути расширения международной кооперации в исследовании космоса.
 Arkadaşlarından biriyle ilgili ümidi boşa çıktı.  Он разочаровался кое в ком из своих друзей
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr