Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 tur круг     
 tur оборот   dönüş  
 tur тур   gezi  
 tur operatörü  туроператор     
 tur atlamak  выходить/выйти в следующий тур     
 tur atmak  делать/сделать кругоборот     
 tur atmak  обходить/обойти     
 tur atmak  объезжать/объехать    вокруг чего? 
 turla gitmek  ехать/поехать с туром    куда? 
 tür род     
 tür тип     
 tür вид     
 tür сорт     
 tür порода     
 tür tür  различные     
 tür tür  разнообразные     
 Örnek Cümleler
 bu tür insanlar люди такого сорта
 hayvan türleri виды животныхCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Burada bütün haberleri öğrenmek ve her tür öyküyü dinlemek mümkündü.  Здесь можно было узнать все новости и услышать какие угодно истории.
 Maşa'nın sesi çok güzel, her tür resitalde şarkı söyleyebilirdi  У Маши голос очень хороший... она бы петь могла в каком угодно концерте.
 Bu tür makinelerin yaratılması, sanayiye büyük fayda getirecek  Создание машин подобного рода принесет большую выгоду промышленности.
 Bu tür çıkışlar sana yakışmıyor.  Подобного рода поступки тебя не красят.
 Türk gösteri uçuşu ekibi, sadece üstün havacılık kabiliyetinden ve yedi uçak kullanmasından dolayı değil, aynı /amanda bu tür gösierilcrdc süpersonik uçak kullanan tek ekip olma özelliğinden dolayı da haklı olarak dünyanın en iyisi sayılıyor.  Турецкая команда показательных полётов по праву считается лучшей в мире не только из-за ее* превосходной степени авиаторской способности, а и из-за того, что она единственная команда, использующая сверхзвуковые самолёты и таких полётах.
 Bu tür anlaşmaların imzalanması her iki tarafa da büyük yarar sağlar.  Подписание такого рода соглашения принесёт большую пользу обеим сторонам.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr