Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 dış внeшняянаружная сторона     
 dış внешний     
 dış наружный     
 dışarıdaki hava sıcaklığı  наружняя температура воздуха     
 dış memleketler  зарубежные страны     
 dış taraf  наружняявнeшняя сторона     
 dış ticaret  внешняя торговля     
 dışı yeşil  зелёный снаружи     
 kapı dışına koymak  выставлять/выставить за дверь     
 yurt dışında bulunmak  находиться за границей     
 yurt dışına çıkmak  уезжать/уехать за границу     
 yurt dışından gelmek  приезжать/приехать из-за границы     
 dışa vurmak  показывать/показать     
 dışa vurmak  проявлять/проявить     

© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr