Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 esas  основа     
 esas  основание     
 esas  база    чего? для чего? 
 esas  основной     
 esas  главный     
 esas olmak  быть основой     
 esas olmak  становиться/стать основой    чего? для чего? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Genel kurul, ekonomik ve sosyal gelişim planı konusunda hazırlanan devlet projesini inceledi ve esas itibariyle tasvip etti.  Пленум рассмотрел и в основном одобрил проект Государственного плана экономического и социального развития.
 Ülkemizde, umumi ortaöğretime geçişle ilgili sorun, esas itibariyle çözülmüştür.  В нашей стране в основном решена задача перехода ко всеобщему среднему образованию.
 Civardaki güzlük ekinlerin durumu, esas itibariyle iyi.  Состояние озимых в крае в основном хорошее.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr